Välkommen till årets Building Lifecycle Management-event 2017

22 november, 10.00 - 17.00, Clarion Hotel Sign, Stockholm

Efter förra årets välbesökta BLM Forum hälsar vi åter välkomna till en dag där vi fokuserar på effektiva lösningar för informationshantering baserat på ett livscykelperspektiv.

Under denna dag kommer du som skapar eller använder digital information i någon del av byggprocessen få se hur det obrutna informationsflödet från tidiga skeden, design/konstruktion och produktion till drift och förvaltning fungerar i praktiken och vilka vinster man kan få  om man gör rätt i alla delar av byggprocessen.

Beställare, byggherrar och förvaltare är de som har mest att tjäna på att ställa krav på informationsleveranser och att tekniken används på rätt sätt. På BLM Forum får du konkreta exempel på kollegor i branschen som idag tillämpar tekniken på ett framgångsrikt sätt.

Du får också tillfälle att uppdatera dig kring vad som händer inom de branschgemensamma initiativen hos BIM Alliance och Smart Built Environment på nationell och internationell nivå.

Mer info och agenda kommer inom kort - reservera dagen i almanackan redan idag!

Hör gärna av dig till Anna Nömme eller Anders Moberg om du har frågor. 

Anna 0705-974703, anna.nomme@symetri.com

Anders 0705-974700, anders.moberg@symetri.com