BLM - Building Lifecycle Management. Med ett livscykelperspektiv på fastighetsaffären blir ett obrutet informationsflöde den röda tråd som garanterar kvalitet och långsiktig kundnytta.

Nyheter i Symetri Efficient Facility IWMS version 3.6

Nyheter, den 12 mars 2018

Nu finns en hel rad förbättringar och nyheter i Symetri Efficient Facility IWMS-systemet, ver 3.6, framförallt i modulerna Tillsyn och skötsel, Energi och media, Hyra, Arbetsorder samt Dashboards.

Läs mer

Skillnaden mellan IWMS* och traditionella FM system

Nyheter, den 9 mars 2018

”Hallå Mats Broman, affärsområdesansvarig för Symetris FM-team. Intresset för Symetris IWMS-lösning, Symetri Efficient Facility IWMS, är stort. Vad tror du är den största anledningen och vad är skillnaden från ett traditionellt FM System?

Läs mer

Webbvisning: Konst, 22 mars & 12 april

Nyheter, den 8 mars 2018

Har du kontroll på dina konstverk?

Läs mer