Marknadens mest kompletta FM system

Med Landlord III kan du effektivisera din förvaltning. Välj bland modulerna för arbetsordersystem, hyressystem m.fl. nedan:

Översikt    Arbetsorder/Felanmälan    Avtal och garantier    Basmodul    Brandskydd            
Ekonomistyr    Energi & Media    Fastighetsdatabasen    Förråd    Försäkringar & Skador    Hyra        
Installationsdatabas    Kontrakt inhyrt    Kundservice    Nycklar    Planerat underhåll    Projektstyr    
Serviceavtal    Städ    Städkontroll    Tidmodul    Tillsyn & Skötsel    Viewer

Landlord III är ett objektsorienterat affärssystem för fastighetsförvaltning och kundservice. Systemet används framförallt inom medelstora och stora fastighetsorganisationer.

I Landlord III ligger informationen om kunder, fastigheter, objekt med mera på ett ställe vilket säkerställer informationen. All information presenteras i ett enkelt och tydligt gränssnitt och systemet är lätt att använda.

Systemet kan anpassas efter roll så att man som användare kan bestämma vilken information som skall vara tillgänglig för att lösa sitt uppdrag. Med hjälp av systemgenvägar i systemet kan man bygga upp sina gemensamma arbetssätt vilket gör det lätt att introducera nya medarbetare.

Vår mobila lösning bidrar till ökad effektivitet!

Med vårt mobila gränssnitt kan du utföra stora delar av den tekniska förvaltningen ute i fält. Som drifttekniker kan du ta emot och avrapportera dina arbetsorder samt registrera mätaravläsningar med handdatorn som verktyg. Som ingenjör kan du använda appen planerat underhåll för besiktning.

Arbetar du som lokalvårdare eller med andra Facility Management tjänster kan du ta emot uppdrag och avsluta uppdragen direkt i handenheten. Som lokalvårdare kan du också kontrollera städkvalitén utifrån INSTA 800 standarden.

Kommunikationen till och från handenheten sker via trådlöst nätverk eller mobilt.