En budgetberäkning blir oftast så bra som det underlag man har att räkna på. Med ordning på dina fastighetsdata och total överblick över alla detaljer kan du tryggt planera och beräkna renoveringar. Och sova lugnt om natten.

Bostäder - Helhetslösningar för lyckade projekt

Privata och kommunala bostadsbolag står inför stora utmaningar med ROT renoveringar de närmaste åren. Symetri FM skapar ordning och reda i den befintliga fastighetsinformationen och är väl förberett att ta emot mer information efter renoveringarna. Under projekten används vårt projektnätverk Interaxo och BIMeye för datainsamling som sedan strukturerat hamnar i förvaltningen via vårt system. Ett lyckat ROT projekt kräver rätt underlag att projektera från, tillsammans med våra kunder har vi utvecklat kvalitetssäkrade och kostnadseffektiva metoder för att skapa modeller på befintliga byggnader som mäts in och modulerats med hjälp av bl.a. laserscanning. Det går också att med automatik presentera lägenhetslayouter till din hemsida eller portaler.

Du samlar all byggnadsinformation lätt tillgängligt.