Med ordning på dina fastighetsdata och enkel tillgång till informationen blir det mindre fel, mindre tidspill och frustration. Och mer pengar över. För att inte tala om gladare förskolepedagoger.

Kommuner

Kommuners bestånd av skolor, äldreboenden och administrativa byggnader innebär höga krav på bra arbetsmiljö och tillgänglighet. Lokaler skall städas och underhållas. Avdelningar och verksamheter skall hantera sina egna kostnader. Symetri FM skapar ordning och reda på ritningar och teknisk dokumentation vilket möjliggör full kontroll på städ- och internhyres-areor. Under projekten använder våra kunder Interaxo projektportal.

Du samlar all byggnadsinformation lätt tillgängligt.