Kravet på tillförlitlighet och snabba korrekta åtgärder är stort inom vård och omsorg. Och det gäller naturligtvis även fastighetsskötsel. Med ordning och hög tillgänglighet på dina fastighetsdata genom BIM tjänster från Symetri FM kan du tryggt ta ansvaret fullt ut.

Landsting

Tekniktäta sjukhus innebär ständiga mängder av nya och uppdaterade ritningar och dokumentation att hålla reda på. Utöver ordning och reda på dessa krävs enkel och säker tillgång t ex till areor på rumsnivå. Installationskomponenter skall vara grafiskt sökbara kopplat till driftsdokumentation. Symetri FM strukturerar allt och görs enkelt tillgängligt via webben och mobila enheter som telefon eller läsplatta. Under projekten används vår projektportal Interaxo samt BIMeye för att hantera information som sedan skall användas för att säkra och effektivisera förvaltningen.

Du samlar all byggnadsinformation lätt tillgängligt.