Att på ett trovärdigt och transparent sätt fördela kostnader på många olika fakulteter kräver ordning på dina fastighetsdata och ett smart system. Nöjda hyresgäster är bra för en god utbildningsmiljö.

Universitet/Högskolor

Symetri FM har lösningen för Universitetens krav på hantering av internhyra och städning. Med vårt system kan man planera framtida förändringar och testa olika lösningar. Våra universitet och högskolekunder använder systemet för att styra upp internhyra och städning för effektiv och korrekt hantering.

Du samlar all byggnadsinformation lätt tillgängligt.