Välkommen till årets Building Lifecycle Management-event. BLM Forum 2017.

22 november, 10.00 - 17.00, Clarion Hotel Sign, Stockholm

Efter förra årets välbesökta BLM Forum hälsar vi åter välkomna till en dag där vi fokuserar på effektiva lösningar för informationshantering baserat på ett livscykelperspektiv.

Under denna dag kommer du som skapar eller använder digital information i någon del av byggprocessen få se hur det obrutna informationsflödet från tidiga skeden, design/konstruktion och produktion till drift och förvaltning fungerar i praktiken och vilka vinster man kan få  om man gör rätt i alla delar av byggprocessen.

Beställare, byggherrar och förvaltare är de som har mest att tjäna på att ställa krav på informationsleveranser och att tekniken används på rätt sätt. På BLM Forum får du konkreta exempel på kollegor i branschen som idag tillämpar tekniken på ett framgångsrikt sätt.

Du får också tillfälle att uppdatera dig kring vad som händer inom de branschgemensamma initiativen hos BIM Alliance och Smart Built Environment på nationell och internationell nivå.

Kostnad: 500 SEK inklusive föreläsningar och lunch.

Säkra din plats i god tid, anmäl dig redan idag! Klicka här.

Agenda

09:00 Registrering och fika
Passa på att nätverka och ta en god fika tillsammans med branschkollegor från hela Sverige

10:00 Välkommen! Anders Moberg, affärsutvecklare på Symetri FM och dagens moderator inleder

10:10 Morgondagens utmaningar och möjligheter i bygg- och fastighetsbranschen
Några av den svenska bygg- och fastighetsbranschens största utmaningar är att få till samverkan mellan de olika aktörerna. Vilka förändringar krävs av för att lyckas? 
Olle Samuelsson, VD, BIM Alliance  

10:30 Hur skapas effektiva informationsflöden för både bygg- och förvaltningsprocessen? Del 1
På detta pass får du en bra inblick i hur man tillämpar det obrutna informationsflödet och på ett smart sätt använder förvaltningsinformation i drift-och förvaltningsskedet, så att all fastighets- och verksamhetsdata samlas på ett och samma ställe.
Vi lyfter även fram vikten av att få med information från de tidigare faserna i byggprocessen, hur man bestämmer sig för vilken information som måste ingå i leveransen och säkrar upp att det verkligen blir gjort. Mats Broman, affärsområdeschef, Symetri FM tillsammans med Symetris experter

12:00 Lunchpaus – njut av god mat och passa på att knyta viktiga affärskontakter

13:00 Hur skapas effektiva informationsflöden för både bygg- och förvaltningsprocessen? Del 2

Förmiddagens pass fortsätter men nu med inriktning på hur allt ovan fungerar i praktiken och vilka vinster man får när all information i FM-lösningen hänger ihop, så att ändringar som görs direkt slår igenom och blir tillgängliga för alla, oavsett i vilken del av FM-systemet man arbetar i. Och hur enkelt det kan var att visualisera, navigera och söka information när allt hänger samman.

Dessutom ser du hur Augmented Reality (AR) kan användas i förvaltningen för att visualisera verkligheten kombinerat med den tilltänkta ombyggnationen.
Symetris FM- och AR-experter

13:40 Det måste bli enklare att skapa förvaltningsinformation i byggprocessens olika skeden. Hur gör man?
Vi tar utgångspunkt i ett ombyggnadsprojekt och visar hur man med hjälp av dagens smarta lösningar på ett bra sätt kan stötta projektskedet. Vi visar hur du checkar ut ritningar och modeller från originalarkivet och tar dem vidare in i projektportalen och gör informationen tillgängligt för alla intressenter. Därefter ser du hur man tillämpar en teknik där BIM-modellen är kopplad med en beskrivande databas som lever genom hela byggprocessen. Slutligen visar vi hur man efter ett slutfört projekt säkerställer att uppdaterade projektdata läses tillbaka till förvaltningen.
Petter Alm, BIM-expert, Symetri

14:30 Kaffepaus - nätverka med branschkollegor från hela Sverige

15:00 En utblick i ett pågående projekt där digitaliseringen används för att effektivisera byggprocessen. Johan Stribeck, affärsområdeschef BIM/VR, Tikab

15:45 Symetri Efficient Facility
Arbeta smartare och med bättre affärsresultat - Mats Broman beskriver Symetris nya affärskoncept för fastighetsägare och FM-företag.

16:15 Summering BLM Forum 2017 - det är nu vägen till förändring startar.
BLM Forums moderator Anders Moberg sammanfattar dagen. Stanna gärna kvar efteråt och diskutera vidare med våra experter och andra kollegor i branschen, vi finns på plats fram till kl 18.

 

Övrigt


På BLM Forum träffar du:

Fastighetsförvaltare | Systemförvaltare | Tekniska chefer |   IT-samordnare | Verksamhetsutvecklare   | Informationssamordnare   | CAD- och BIM-specialister| Projektledare   | Ritningsansvariga | Planerings- och fastighetsingenjörer | Hyresadministrativa chefer |  

 

Det här får du som deltagare

  • Kunskap och inspiration om hur du kan använda dagens digitala teknik i din egen yrkesroll
  • Ett bra tillfälle att försäkra dig om att du inte missar något viktigt i den digitala utvecklingen
  • En heltäckande överblick av det obrutna informationsflödet
  • Nätverkande och möjligheter att utbyta erfarenheter med kollegor i branschen
  • Visioner och strategisk information kring vart utvecklingen är på väg.
  • Konkreta exempel på kollegor i branschen som idag tillämpar tekniken på ett framgångsrikt sätt.
  • Inspiration och insikter om vad man tjänar på att ställa krav på informationsleveranser
  • God mat och dryck

 

Några av de företag och organisationer som varit på plats tidigare år:

Akademiska Hus, Familjebostäder, Fortifikationsverket, Nyréns Arkitektkontor, Specialfastigheter, Stadsfastigheter, Stockholms Hamnar, Sweco, Totalförsvarets forskningsinstitut, Tyréns, Örebrobostäder samt ett stort antal kommuner och landsting från stora delar av Sverige.

 

 

Hör gärna av dig till Anna Nömme eller Anders Moberg om du har frågor. 

Anna 0705-974703, anna.nomme@symetri.com

Anders 0705-974700, anders.moberg@symetri.com