Bra ordning på 20000 konstverk i Värmland

Symetri Efficient Facility har fått i uppdrag att leverera en IT-lösning till Landstinget i Värmland i form av en Konstmodul.

Landstinget i Värmland har ca 20000 konstverk. För att få full kontroll på dessa, oavsett var de befinner sig, har Symetri Efficient Facility fått i uppdrag att leverera en IT-lösning till Landstinget i Värmland i form av en Konstmodul. Nu kan man vid den årliga inventeringen direkt på plats kontrollera, fotografera och justera uppgifter om verket. Allt sker via en app i en mobil lösning.

All information om konstverken och deras placering hanteras via register. Genom att inventera konstverken i systemet hålls registret levande.

Anna Åberg, konst- och teknikstödschef på Landstinget i Värmland är nöjd med den nya tekniken som används: 

– Med hjälp av konstmodulen vet vi exakt i vilket hus, i vilket rum och på vilket plan  konsten befinner sig oavsett vilken verksamhet som är där. Det gör att vi får en mycket säkrare registrering av verken jämfört med tidigare. Våra konsthandläggare kan enkelt gå ut på plats och fota verket som ska inventeras och göra eventuella justeringar i registret om någon uppgift fattas.

Man får snabbt koll på konstverken och deras aktuella status genom att antal, tillgänglighet, placering, utlåning och kostnader ses direkt på bildskärm eller i utskrivna rapporter.

Maria Andrén, konsthandläggare på Landstinget i Värmland, monterar en av de bilder som hon och kollegorna nu har full koll på via Konstmodulen i Symetri Efficient Facility IWMS.

I en kartläggning som Sveriges Radios Kulturnytt gjorde 2016 kunde enbart 11 av 21 landsting svara på hur många konstverk som saknades i deras samlingar. Landstinget i Värmland var inte ett av dem.

– Min upplevelse är att landstinget i Värmland har god kontroll på konstsamlingen. Vi kan givetvis alltid bli bättre och det är därför vi har skaffat det här IT-stödet, påpekar Anna Åberg.  

Konstmodulen är en del av lösningen Symetri Efficient Facility IWMS.

Vill du veta mer, kontakta Tony Ulmehag, tony.ulmehag@symetri.com, 0705-565815

Om IWMS-system

IWMS står för Integrated Workplace Management Systems och är en digital plattform för service- och fastighetsverksamhet och som integrerar funktioner från flera olika system. Det innebär att företag kan optimera sina processer så de kan leverera den bästa tänkbara upplevelsen till sina kunder genom att förenkla deras affärsprocesser och automatisera flöden till allt ifrån att underteckna kontrakt och hantera sitt underhåll till att optimera lokalanvändningen och uppfylla företagens hållbarhetsmål.

Om Symetri Efficient Facility IWMS

Via Symetri Efficient Facility IWMS binds traditionell fastighetsförvaltning samman med arbetsplatsservice, grafisk visualisering och dokumenthantering. På så sätt kan fastighetsägare och FM-företag få stöd med att få tag i all önskvärd data liksom att få hjälp med att strukturera och klassificera och göra den läggtillgänglig t ex i handdatorer. Symetris lösningar finns hos en lång rad företag, kommuner, landsting och universitet och utvecklas, underhålls och supporteras av Symetri.