Vad är FM SERVICES?

Gamla Arkivtjänst har utvecklats och byter nu namn till Symetri FM SERVICES. Vi intervjuar Dan Olandersson och ser vad han har att säga.

Hej Dan, vad är FM SERVICES?

- Det är en kombination av system och människor som ger en enkel hantering av dina ritningar, modeller och annan lagrad information.

- Du får hjälp av professionella ritningsadministratörer som behärskar allt från scannade ritningar till BIM och håller ordning och reda på dina ritningar. Även de ritningar som för tillfället befinner sig i projekt.

 

 - FM SERVICES innebär Symetri FM tar ansvar för driften av uppdragsgivarens digitala arkiv. Arkivet nås via Internet med applikationen FM ACCESS på datorer och mobila enheter. I FM ACCESS ser du ritningarna och du kan mäta och skriva ut skalenligt.
FM SERVICES sprider ritningar till berörda konsulter inför ombyggnader och ansvarar att handlingarna återlämnas i tid och kontrollerar att dessa följer ditt företags CAD och BIM-krav. Vi ser till att allt hela tiden uppdateras.

 Vad kostar FM SERVICES?

 -Man betalar en fast årsavgift baserad på hur många kvadratmeter byggnader vi skall hantera samt rörligheten i beståndet. I avgiften för tjänsten ingår all ajourhållning av det befintliga ritningsarkivet så det tillkommer inga överraskningar

Då nya byggnader tillkommer debiteras arkiveringen av dessa enligt gällande prislista.  Kvalificerade tjänster såsom konsultation och medverkan på samordningsmöten mm. debiteras löpande per timme.
Fullserviceavtal är det normala åtagandet som flertalet av våra kunder använder men naturligtvis kan vi diskutera vad som skall ingå för just ditt företag, säger Dan.

 Är det många som använder FM SERVICES idag?

- FM SERVICES är i en stark utveckling av det som tidigare hette Arkivtjänst och idag har vi uppdrag från ett 60 tal kunder som tillsammans förvaltar 25 milj. kvm byggnadsarea. Bland kunderna finns både kommersiella, statliga och kommunala fastighetsägare.

 Vad är den stora skillnaden mellan det nya FM SERVICES och det gamla Arkivtjänst?

- Jag skulle säga att grunden är den samma men allt eftersom tekniken går framåt, och då tänker jag närmast på BIM, tillkommer fler tjänster och systemval inom ramen för FM services som gynnar fastighetsägaren. Ett utvecklingsområde är inom laserscanning, vi har idag flera kunder som anammat detta för att få korrekta underlag till exempel inför ROTrenoveringar. I FM ACCESS kan man numer se laserscannande punktmoln.

 Varför skall man som fastighetsägare satsa på FM SERVICES?

Jag brukar säga att vill erbjuda Mer Mindre.  

Mindre kostnader
Mindre tidsspill
Mindre trassel & fel
Mindre oro

Detta är fördelarna i ett nötskal om du blir FM Services kund, avslutar Dan.


Vill du veta mer om FM Services så kontakta Dan Olandersson

Tel: 0705-186160
E-post: dan.olandersson@symetri.com