Webbvisning: Tillsyn och skötsel, 13 februari & 9 mars

Effektiv planering och styrning av planerade åtgärder

Genom att planera och styra åtgärder får man färre akuta åtgärder, nöjdare kunder och förbättrad kostnadseffektivitet. På webbvisningen ser du Symetris systemstöd för att hantera arbetsprocesserna för tillsyn och skötsel.

 På visningen ser du

  • hur man samlar in information via handdatorer när kontroller genomförs och hur den direkt blir tillgänglig för alla berörda parter.
  • hur man strukturerar information så att den blir lättillgänglig och uppdaterad
  • hur man använder informationen för att t ex skapa rond- och kontrollistor samt att effektivt styra och planera åtgärder som sker inom vissa intervaller.

 

Webbvisningen vänder sig till dig som arbetar som driftchef eller är ansvarig för planering (beslutsfattare) men även till dig som arbetar med själva utförandet och vill se hur man enkelt kan arbeta i systemet. Läs intervjun med Mats Broman, Affärsområdeschef Symetri Efficien Facility

 

Anmäl dig till webbvisningen 13 februari kl 10-11

Anmäl dig till webbvisningen 9 mars kl 10-11

 

Har du frågor? Kontakta Tony Ulmehag: 070-5565815, tony.ulmehag@symetri.com