Symetri FM är en del av Symetri som är Nordens ledande tjänsteföretag inom modell- och ritningsrelaterad IT. Symetri arbetar med att effektivisera och utveckla våra kunders hantering och utnyttjande av fastighetsdata och -information. Utöver konsulttjänster arbetar Symetri med implementering av programvaror, utbildning, support och IT-stöd av CAD-relaterade system till bygg-, fastighets- och industrisektorn.

Helhetslösningar som är baserade på CAD-system samt egenutvecklade kompletterande system inom digital ritningsrelaterad information. Huvudområden är Bygg/Infra, Fastighet och Industri. Tack vare erfarenhet och bredd kan Symetri alltid presentera gränsöverskridande förslag med våra kunders utmaningar och målsättningar i fokus. 

Symetri grundades 1989 och har cirka 250 kvalificerade medarbetare på ett 20-tal kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Symetri ägs till 100% av Addnode. 

Läs mer om Symetri.