Symetri FM har hjälpt 160 fastighetsägare att få bättre tillgång till sin grafiska byggnadsinformation. Här följer ett antal uppdrag, från stora till små, där byggnadsinformation har fångats in, återskapats och lagrats systematiskt. Därefter har informationen använts för att skapa tex 3D modeller, ta fram kritisk mätdata eller helt enkelt för att få överblick och återta kontrollen över fastighetsbeståndets alla detaljer för bättre beslut och ökad lönsamhet i den dagliga verksamheten.