Uppritning 3D objektsmodell - baserat på befintliga underlag för att få ut korrekta areor på rumsnivå enligt svensk standard BTA, BRA och NTA.

Arbetsteamet på Symetri FM genomförde modellering/objektifiering av samtliga A-ritningar enligt arbetsmodellen nedan. All uppritning gjordes på befintliga underlag och omfattade arkitektplaner på det aktuella beståndet. Varje byggnad lagras sedan i en modell där samtliga plan finns representerade i 3D. Alla rum i en lägenhet grupperas till lägenhetsobjekt som i FM ACCESS länkas till Fastighetssystemets kontraktsnummer.

Efter uppritning genereras areor enligt svensk standard BTA, BRA och NTA. Areorna läses ut via FI2.XML och importeras till FM ACCESS tillsammans med geometrier.