Säkra kvalitén i drift- och förvaltning. Tillgängliggör korrekt beslutsunderlag för kostnadseffektivare ombyggnationer och renoveringar.

Vi fick uppdraget och ansvaret att med laserscanningsteknologi och uppritning skapa 3D objektsmodeller av Riksdagsförvaltningens byggnader. Syftet var att utveckla och effektivisera förvaltningens tillgång och använding av säkrade data och underlag för en förbättrad och kostnadseffektivare drift- och förvaltning. Uppdraget omfattade även att säkra att RDF’s byggnader har tillgängliga och korrekta beslutsunderlag vid ombyggnation och kommande renoveringar.