Laserscanning till 3D modeller av byggnader och lastkajer för säkrad drift- och förvaltning.

Symetri FM genomförde laserscanning av byggnader, lastkajer och uppritning 3D objektsmodeller. Syftet var att ta fram underlag som kan användas i en förbättrad och kostnadseffektivare drift- och förvaltning. Uppdraget omfattade även att säkra att Stockholms Hamnars byggnader har tillgängliga och korrekta beslutsunderlag vid ombyggnation och kommande renoveringar.