BIMeye är en Molntjänst som kommer att underlätta och effektivisera ditt arbete med att beskriva de objekt som finns i din BIM modell. BIMeye består av appar för dörrar, rum, inredning mm som du synkroniserar din BIM modell till, det kan var data från en eller flera modeller och även olika discipliner. Molntjänsten är webbaserad vilket betyder att du inte behöver programvara för att kunna beskriva objekten i databasen, utan du loggar in i ett webbgränssnitt och kan jobba med att beskriva data när du vill, hur du vill och tillsammans med vem du vill. Alla inblandade i t ex en dörrprojektering, så som El-, Brand- och Låskonsulter beskriver sina intressen på samma dörrar en gång och på samma plats. Du och alla i projektet har därmed alltid tillgång till uppdaterad information.

För att jobba i molntjänsten behövs inget CAD-program eller kunskap om det. I databasen har du möjlighet att effektivt hantera och kontrollera mängder av objekt i ditt projekt och sedan sammanställa informationen i tabeller och rapporter, t. ex dörrkort.

Läs mer om BIMeye