Uthyrning av P-platser och garage kan vara komplicerat och tidskrävande om man inte har ett effektivt verktyg till hjälp. I FM ACCESS har du koll på varje unik p-plats och dess beskaffenhet när det gäller information som ledig eller uthyrd, i garage, smal plats, med eller utan el, pelare etc. Att kunna hantera detta grafiskt innebär stora tidsbesparingar internt för administratörer och ger slutkunden god service i t.ex. uthyrningssituationer då hyresgästen själv kan få en grafisk presentation över var det finns lediga p-platser.