För fastighetsägare som vill ha kontroll på sina utrymmen (rum, lokaler, lager mm) innehåller Symetri FM ACCESS funktioner där utrymmesegenskaper kan hanteras, sorteras och presenteras både grafiskt och numeriskt. En vanlig tillämpning är att sortera fram en viss typ av utrymmen t.ex. våtrum, eller att visa vilka utrymmen en viss hyresgäst disponerar och hur många kvadratmeter urvalet omfattar. Egenskaperna på utrymmet kan antingen läsas in direkt ifrån en CAD-modell eller registreras direkt i systemet med enkla hjälpmedel som att kopiera ett rums egenskaper till andra lika utrymmen i byggnaden, allt för att förenkla.