Med hjälp av Landlord III får du kontroll på alla dina avtal och ditt långtidsplanerade underhåll

Inom processen administrativ förvaltning så hanteras alla typer avtal. För genomförande av processen finns stöd i alla gränssnitt. Modulerna som används för genomförande av processen är hyra, inhyrt, avtal, försäkringar och skador, planerat underhåll, brandskydd, tidsregistrering.  Ritningsmodulen visualiserar infomationen grafiskt.I Windows gränssnittet finns full funktionalitet för att administrera hyreskontrakt, avtal, debiteringar, planera och simulera underhållsplaner mm.

Hyresgästerna kan via Weblord få information om sina hyresavtal och dess omfattning samt övriga avtal som finns mellan hyresvärd och hyresgäst.

Med vårt mobila gränssnitt kan du få hjälp med besiktning av dina planerade underhållsåtgärder. Vid de okulära besiktningarna kan du med hjälp av den mobila enheten dokumentera nuvarande status och ändra åtgärdsår. Du kan även ta ett fotografi som med automatik sparas på den besiktigade åtgärden. Det finns också en inbyggd viewer i modulen vilket gör att du via ett webarkiv kan hämta en ritning och göra skisser eller noteringar direkt på ritningen och spara den på anvisad plats eller skicka via mail.