För att kunna leda och styra en organisation krävs ordning och reda på informationen!

I fastighetsdatabasen och installationsdatabasen skapas grunden för att  leda och styra sin verksamhet effektivt. Utifrån era övergripande mål och nyckeltal hjälper vi er att definiera hur informationsbygget skall struktureras för sedan bygga rapporter i det gemensamma rapportcentret för uppföljning. Med hjälp av funktioner i systemet kan man enkelt planera in automatiska  körningar av tex rapporter som återkommande skall publiceras på tex en portal eller i en handenhet.

Med hjälp av den gemensamma modulen ekonomistyr så administreras alla ekonomiska transaktioner och integrationer mot ekonomisystem.