För en effektiv planering och uppföljning av investeringsprojekt, lokalanpassningar och planerat underhåll använder du projektstyr

För genomförande av processen används modulerna projektstyr, ekonomistyr och planerat underhåll. Projektstyr används för att hålla reda på olika typer av ny-, om- och tillbyggnadsprojekt, underhållsprojekt och mindre lokalanpassningar. De delar av fastighetsbeståndet som berörs av projektet definieras genom att skapa en omfattning av objekt från fastighetsdatabasen. Med bild- och dokumentkopplingen har man tillgång till ritningar, kalkyler, anbud och annan projektdokumentation. Med nära koppling till ekonomisystemet har man alltid tillgång till projektens ekonomiska läge.