Med Landlord III får du ett perfekt stöd för genomförande av den tekniska förvaltningsprocessen.

För genomförande av processen finns stöd i alla gränssnitten. Moduler som används för genomförande av teknisk förvaltning är arbetsorder/felanmälan, tillsyn & skötsel serviceavtal, nycklar, energi och media, förråd. Som grund och stödmoduler används fastighetsdatabasen, installationsdatabasen och ekonomistyr.

För de avancerade användarna finns det kraftfulla Windows gränssnittet med full flexibilitet. Användarna uppskattar att alla fält är sökbara och att man lätt kan kombinera olika sökvillkor. Det är enkelt att bygga sin egen rapport och det är lätt att klicka sig vidare till relaterade objekt.

För hyresgästerna finns web gränssnittet där de enkelt kan felanmäla, beställa varor och tjänster och följa status på sina ärenden. 

Hyresgästen kan också enkelt få ekonomisk uppföljning på utförda ärenden med hjälp av fakturahistoriken. Här finns också stöd för utlåning av nycklar i andra hand.  

Även utföraren av ett ärende kan använda sig av web gränssnittet. Driftteknikerna kan enkelt hämta ut rapportera tid och avsluta sina ärenden via webben.

Med vårt mobila gränssnitt kan driftteknikerna utföra stora delar av den tekniska förvaltningen ute i fält. Teknikern kan ta emot och avrapportera nedlagd tid och uttaget material direkt i handdatorn vilket gör att det går att mäta SLA. Du kan med hjälp av handdatorn genomföra tillsyn och skötsel åtgärderna och med stöd av checklistor säkerställa att de lagstadgade myndighetsbesiktningarna och egenkontrollerna blir dokumenterade och verifierade. I den mobila enheten finns också stöd för att registrera mätaravläsningar.