Arbetar du i en Facility Management organisation så finns stödet för dina processer i Landlord III

Med processen verksamhetsanknuten service avses all service som inte avser det direkt fastighetsanknutna. Som exempel kan ges lokalvård, vaktmästeri, bilbokning, café, konferensservice mm.

För genomförande av processen finns stöd i alla gränssnitten. Moduler som används för genomförande av verksamhetsanknuten service är kundservice, städ, städkontroll, förråd och ekonomistyr.

För de avancerade användarna finns det kraftfulla Windows gränssnittet med full flexibilitet. Användarna uppskattar att alla fält är sökbara och att man lätt kan kombinera olika sökvillkor. Det är enkelt att bygga sin egen rapport och det är lätt att klicka sig vidare till relaterade objekt.

För hyresgästerna finns web gränssnittet där de enkelt kan felanmäla, beställa varor och tjänster och följa status på sina ärenden.

Hyresgästen kan också enkelt få ekonomisk uppföljning på utförda ärenden med hjälp av fakturahistoriken.

Även utföraren av ett ärende kan använda sig av web gränssnittet. lokalvårdaren eller vaktmästaren eller annan roll kan enkelt hämta ut, rapportera tid och avsluta sina ärenden via webben.

Med vårt mobila gränssnitt kan utföraren ute i fält på ett enkelt sätt hantera sina ärenden. Utföraren kan ta emot och avrapportera nedlagd tid och uttaget material direkt i handdatorn vilket gör att det går att mäta SLA. Du kan med hjälp av handdatorn skapa nya beställningar direkt i enheten.

För lokalvårdaren eller controllern finns det också möjlighet att utföra kontroller i enlighet med INSTA 800 direkt i enheten.