Vi på Symetri FM levererar CAD/BIM-tjänster till 150 fastighetsägare som tillsammans förvaltar ca 100 milj. kvm. på den Nordiska marknaden. Projekten består av allt från en insats på några få timmar som kräver omedelbar respons till stora projekt som följer strikta tidplaner och ibland innehåller flexibla komponenter i leveransplanen. Vi har lång erfarenhet av att skapa kundanpassade lösningar och kan erbjuda varje kund en unik lösning med varierande komplexitet baserad på behov och verksamhet.

Vår samlade kunskap om verktyg, metodik och processen är vårt viktigaste bidrag för ett lyckat projekt. En stor del i vårt kvalitetsarbete är vår väl utvecklade och beprövade projektmodell som är ett nödvändigt verktyg för en lyckad leverans. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet med målet att öka kundnyttan.