Alla projekt på Symetri FM genomförs med stöd av vår egen projektmodell. Modellen, som vi hela tiden utvecklar i vårt ständigt pågående kvalitets-/förbättringsarbete, säkerställer att du kan lita på att vi håller vad vi lovat och det gäller även efter att projektet är avslutat. Det faktum att det stora flertalet av våra kunder återkommer till oss med nya uppdrag är ett gott betyg och ett tecken på att vår modell fungerar och levererar kundnytta.

Allt vi gör handlar ytterst om förtroende och förtroende byggs av att lära känna och förstå varandra. Så, ju mer vi vet om din verksamhet och dina förutsättningar och behov, desto bättre kan vi skapa dom lösningar som på bästa sätt hjälper dig nå dina mål. Vi, teamet på Symetri FM, kan och vill verkligen hjälpa våra kunder att få ordning och reda och att finna lösningar som underlättar och förbättrar det dagliga arbete! För oss är det att verkligen ha kul på jobbet!