Vi ger dig en obruten informationskedja. Symetri FM har kompetenta och erfarna medarbetare som kan hjälpa våra kunder att i byggnationsprojekt säkerställa att all information som behövs när byggnaden tas i bruk skapas på bästa och effektivaste sätt. Moderna IT-hjälpmedel som CAD & BIM utvecklas hela tiden vilket kräver löpande kompetensutveckling så att verktygen används på rätt sätt. Här kan vi säkerställa kunskapen.