Symetri FM erbjuder nu avrop och avropsförfrågan enligt Kammarkollegiets ramavtal.

Symetri har anslutit sig som underleverantör till PULSENS ramavtal ”Programvaror och tjänster”. Under avtalet finns fyra ramavtalsområden varav områdena kontorsstöd och informationsförsörjning går att avropa ifrån.

Samtliga kommuner, Landsting och statliga myndigheter som är anslutna till Kammarkollegiets ramavtal, kan enkelt avropa Symetri´s utbud där vi kan erbjuda SaaS, molntjänster allt från enklare avrop av licenser och tillhörande tjänster.

Symetri´s produkter och tjänster inom Geografiska informationssystem (GIS), FM SERVICES (ritningshanteringssystem), LANDLORD (facility managementsystem) och BIMeye (molnlösningar för BIM) finns att avropa via ramavtalsområdet kontorsstöd. Nedan finns de mjukvaror och tjänster som är avropsberättigade.

 • BIMeye
 • FM Services
 • GIS
 • Landlord

Programvaror och tjänster 2014/Kontorsstöd. OBS förlängt tom 2018-05-31
Symetri´s tjänster kan avropas via ramavtalet ”Kontorsstöd”. 
Detta ramavtal används för avrop för både intern installation (on premise) och som SaaS/Molntjänst.

Vidare omfattas också en paketerad tjänst som i detta avtal kallas Kundunik tjänsteleverans.

De konsulttjänster som omfattas av upphandlingen är:

 • Installation och konfiguration
 • Licensrådgivning
 • Migrering
 • Projektledning
 • Systemadministration
 • Systemutveckling
 • Test
 • Utbildning

Konsulttjänster kan avropas i form av resurstjänst eller uppdragstjänst.

Så avropar du:
Avropsrutinen från avtalet kommer att ske genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga sju ramavtalsleverantörer ges möjlighet att svara.

 • Myndigheter och verk
 • Kommuner
 • Landsting
 • Universitet och högskolor
 • Statliga bolag
 • Stiftelser

Mer information och dokument för avrop samt vilka organisationer som är avropsberättigade finner ni här:

Läs mer